פורים


פורים

שבת זכור:

מי כמוך ואין כמוך


תפילות חג הפורים:

קדיש

ראו בנים (יום הנסים והפורקן) - מתפללי בית כנסת הרמב"ם

אל ההודאות - מתפללי בית כנסת הרמב"ם


קריאת המגילה:

הרב שאול פיינה שליט"א


פזמונים לפורים:

אור גילה - הרה"ג חכם דוד ג'מאל שליט"א

אל עושה נקמה -  הרה"ג חכם דוד ג'מאל שליט"א

רונו גילו כל הברואיםהרה"ג חכם דוד ג'מאל שליט"א

אתר זה נבנה באמצעות