בית כנסת תלמוד תורה - שלמה (סלים) טראב


בית כנסת תלמוד תורה - שלמה (סלים) טראב

בית כנסת תלמוד תורה - שלמה טראב. שוכן בקומה ראשונה של בית הספר "תלמוד תורה". בו התפלל בעיקר בשבתות וחגים. היתה אליו גישה גם כן משארע פרונסה ( شالرع فرنسا - Rue de France).

בין יתר מתפללי הבית כנסת היו משפחת שעיה-מוג'רבי, ובראשם המוהל הידוע והמפורסם: חכם אברהם יצחק ישעיה-מערבי.

אתר זה נבנה באמצעות