אליהו מן


אליהו מן

המוכתאר אליהו מן, המוכתאר הראשון של יהודי בירות.

נולד לאביו, הרב יוסף מן (רבה הראשי של בירות) ולאמו מרת זהרה בבירות (לא ידועה שנת לידתו).

ביום י' טבת תר"ן (02.01.1890), מונה אליהו מן לתפקיד המוכתאר היהודי הראשון של בירות. לאחר כשנה, מונה במקביל למוכתאר אליהו מן, יצחק שעבאן סרור, להיות מוכתאר יהודי נוסף לבירות. כך נוצר מצב בו היו שני מוכתארים במקביל. בשנת תר"ס (1900), חתומים שני המוכתארים: אליהו מן ויצחק שעבאן סרור, על שטר מכירת בית הכנסת של העיירה "דיר אל קמר" (עליו חתומים כל חשובי ונכבדי הקהילה ובראשם החכם באשי הרב חיים מרדכי דאנה זצ"ל).

במהלך חייו נישא לשתי נשים. האחת מרת חביבה לבית נהון - ממנה לא זכה לילדים, והשניה מרת סעדה, להם נולדו יחד עשרה ילדים. ביניהם:


סלים – עורך העתון היהודי לבנוני "אל עאלם אל איסראילי".

יצחק  – החליף את אביו, ונהיה למוכתר היהודי השלישי של בירות.

מרדכי – לימים נהיה המוכתאר השישי של יהודי בירות.

ברו (אברהם) – מנהל החברא קדישא בבירות. לימים בנו סעד מן, נהיה למוכתאר השמיני והאחרון של בירות.


בשנת תרע"ג (1913) נפטר בבירות המוכתאר אליהו מן ונקבר בבית העלמין היהודי בבירות.

אתר זה נבנה באמצעות