יצחק שעבאן סרור


יצחק שעבאן סרור

המוכתאר יצחק שעבאן סרור, המוכתאר השני של יהודי בירות

אתר זה נבנה באמצעות