בקשות של שבת

בקשות של שבת

המה הבקשות, שירים ותשבחות, אמרות טהורות, הנאמרים אחר חצות לילה בנעים זמירות, לילי שבת קודש בקהל רב בעיר בירות יע"א. נדפס בדפוס שלמה מן - בירות שנת תרע"ג

קרא עוד
מי כמוך

מי כמוך

לשון ושרה נדפס בדפוס שלמה מן - בירות שנת תרס"ח

קרא עוד
קול ששון

קול ששון

קול ששון - קובץ שירים שאומרעם בבית הכנסת "מגן אברהם" שבנה הנדיב הנעלה האדון משה ששון הי"ו (ז"ל) בירות. שנת תרצ"א. המדפיס יעקב ברנדווין - בירות.

קרא עוד
ודוי הגדול

ודוי הגדול

ודוי הגדול של יום הכפורים על מצוות לא תעשה הנוהגים לאומרו שחרית קודם קריאת התורה לעורר את לבבות אחינו בני ישראל בתשובה גדולה. נדפס פה בירות יע"א. שנת תש"כ לפ"ק ٥٧٢٠ בדפוס האחים מהדב בירות

קרא עוד
תרגום עשרת הדברות

תרגום עשרת הדברות

תרגום עשרת הדברות בלשון ערבי

קרא עוד
ספר בני ציון חלק ב'

ספר בני ציון חלק ב'

ספר בני ציון באור רחב על שולחן ערוך אורח חיים. חלק שני. אשר חברתי בעזהי"ת אני הצעיר בן ציון הלוי לכטמן בן לאאמו"ר המופלג בתוי"ש מו"ה אברהם לוי הלוי זללה"ה רב וראב"ד בירות - לבנון נדפס בדפוס שלמה אליהו מן - בירות שנת תשי"ב

קרא עוד
ספר בני ציון חלק ג'

ספר בני ציון חלק ג'

ספר בני ציון באור רחב על שולחן ערוך אורח חיים. חלק שלישי. אשר חברתי בעזהי"ת אני הצעיר בן ציון הלוי לכטמן בן לאאמו"ר המופלג בתוי"ש מו"ה אברהם לוי הלוי זללה"ה רב וראב"ד בירות - לבנון נדפס בדפוס האחים מהדב (ע"י המסדר יעקב כהן) בירות שנת תשט"ו

קרא עוד
ספר בני ציון חלק ד'

ספר בני ציון חלק ד'

ספר בני ציון באור רחב על שולחן ערוך אורח חיים. חלק רביעי. אשר חברתי בעזהי"ת אני הצעיר בן ציון הלוי לכטמן בן לאאמו"ר המופלג בתוי"ש מו"ה אברהם לוי הלוי זללה"ה רב וראב"ד בירות - לבנון נדפס בדפוס האחים מהדב (ע"י המסדר יעקב כהן) בירות שנת תשי"ז

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות