אתר האינטרנט "כארז בלבנון", הוא אתר הפועל לשימור מסורתם המפוארת של ק"ק יהודי לבנון המעטירה. סקירה על חיי הקהילה, אישים בולטים בה, רבנים, ראשי הקהילה, מוסדות הקהילה למיניהם, בתי הכנסת, בתי הספר, תנועות הנוער, מנהגי העדה, ארגונים שונים ועוד.
בנוסף, במקביל לאתר האינטרנט הנוכחי, ישנו גם ערוץ יוטיוב פעיל, הנושא גם הוא בגאון את השם "כארז בלבנון", הדואג לשמר את מסורת התפילות/הנגינות/ הפזמונים/והמנהגים של יהודי לבנון בארץ ובתפוצות.
כל זאת משתדלים אנו לכנס תחת קורת גג אחת, בשם "כארז בלבנון", כמאמר הפסוק: "צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון ישגה".
אנחנו תפילה לריבונו של עולם, שיסייע בידינו, ולא יוציא חלילה תקלה תחת ידינו, ונזכה בעזרת ה' להצליח לשמר את מסורת אבותינו החשובה למען יעמדו ימים רבים, ויזכו להנות מהם הדורות הבאים אחרינו כיה"ר.  

בברכה

מערכת האתר

אתר זה נבנה באמצעות