אליה נאגם

? - תקמ"ד 1884 - ?

קרא עוד

עזרא ענזרות

? - תר"ס 1910 - ?

קרא עוד

יוסף דוד פרחי

תר"ס - תרפ"ד תרפ"ח - תר"צ תרצ"ה תרח"צ 1924- 1910 1930 - 1928 1938 - 1935

קרא עוד

יוסף ביי דישי

תרפ"ה - תרפ"ז תרצ"ט - תש"י 1927 - 1925 1950 - 1939

קרא עוד

סלים הררי

תרצ"א - תרצ"ה 1935 - 1931

קרא עוד

ד"ר יוסף עטיה

תר"י - תרל"ו 1976 - 1950

קרא עוד

איזאק ששון

תרל"ז - תרמ"ה 1985 - 1977

קרא עוד

ראול מזרחי

תרמ"ד 1984

קרא עוד

יוסף מזרחי

כ"ט תמוז תשמ"ז - כ"א אדר א' תשס"ה 02.03.2005 - 26.07.1987

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות