שבועות


שבועות

תפילות חג השבועות

קדושה (אזהרות) - מתפללי בית כנסת הרמב"ם

קדיש (שיר אגיד לאל דר חביון) 

ראו בנים (ירחיב ה' גבולך) - מתפללי בית כנסת הרמב"ם

השכיבנו

פזמונים לחג השבועות

רועה נאמן הוא - מנחם פרג' הי"ו

        

אתר זה נבנה באמצעות