כניס אל-צנאיע


כניס אל-צנאיע שכן בתוך ביתו של הרה"ג יעקב עטיה זצ"ל. שם התפללו רוב יוצאי חלב שהיו בבירות. בית הכנסת פעל בעיקר בשבתות וחגים.

אתר זה נבנה באמצעות