מדרש בית כאביה זיתונה - משכן משה


מדרש בית כאביה זיתונה - משכן משה

מדרש בית כאביה זיתונה - משכן משה

(בתמונה: בית הכנסת "משכן משה" החדש, תודתינו למר יעקב ג׳אק קמחין שהשיג לנו את התמונה)

אתר זה נבנה באמצעות