מדרש כוואג'ה רפאל ("בית קלש")


מדרש כוואג'ה רפאל ("בית קלש")

מדרש כוואג'ה רפאל הוקם ע"ש הגביר חכם רפאל הלוי פיצ'וטו (המכונה "סטמבולי"), שהגיע מדמשק לבירות, בשנת התר"ך (1860) בערך, ונפטר בה לאחר כ30 שנה בתאריך ג' אב תרנ"ב (27/07/1892) לא ידועה שנת הקמתו.

בית המדרש שכן בקומת קרקע בתוך בניין מגורים ברחוב "ג'ורג' פיקו" מול חנות מזהר.

בבית המדרש הזה, קבע משכנו חכם יעקב יוסף טראב מסלתון ע"ה, הרב הראשי והראב"ד בבירות. היתה שם ספריה חשובה ששימשה את הרב. 

בית המדרש תוחזק ע"י האדון נסים קלש ז"ל ומשפחתו, שגרו בשכנות לבית הכנסת. 

בית המדרש נסגר סופית בשנת תשכ"ח (1968) בעת עליית משפחת קלש לארץ.

אתר זה נבנה באמצעות