מוסא סלים אליה


מוסא סלים אליה

מוסא (משה) בן סלים (שלמה) אליה


(תמונת השער, באדיבות נכדו, מר משה אלברט אליה הי"ו)

אתר זה נבנה באמצעות