כניס בחמדון


כניס בחמדון

בית הכנסת בעיירת הנופש בחמדון


4 סרטונים של בית הכנסת החרב כיום מאת האדון מרקו סרור הי"ו:

חלק א'

חלק ב'

חלק ג'

חלק ד'

אתר זה נבנה באמצעות