הרב אליהו בצראווי - בנו של ר' אברהם חיים בצראווי (מטובי העדה בעיר בצרה שבעירק ומראשי עסקניה ונדיב לב גדול).

ר' אליהו בצראוי היה ת"ח שהתפרנ מיגיע כפיו בתור חלפן כספים. טבע בימה של ביירות, באחד ממסעותיו מיפו לביירות בשנת 1877.

אתר זה נבנה באמצעות