הרב דוד חי בצראווי (1781-1839) - בנו בכורו של ר' אברהם חיים בצראווי (מטובי העדה בעיר בצרה שבעירק ומראשי עסקניה ונדיב לב גדול), היה ת"ח צנוע שהתפרנס מיגיע כפיו בתור סוחר. נלב"ע בעיר בירות בעודו בן נ"ח שנים בשנת 1839.

אתר זה נבנה באמצעות