הרב מרדכי בצראווי - בנו של ר' אברהם חיים בצראווי (מטובי העדה בעיר בצרה שבעירק ומראשי עסקניה ונדיב לב גדול). ר' מרדכי בצראווי היה ת"ח שהתפרנס מיגיע כפיו בתור סוחר בעיר ביירות. באחרית ימיו השתכן בבואנוס איירס שבארגנטינה ושם נלב"ע.

אתר זה נבנה באמצעות