הרב שלמה חזן

הרב שלמה חזן  אב בית דין ביפו ובירושלים ורבה הספרדי של צפת. פעל רבות לפיתוח היישוב היהודי ביפו, ולהעלאת יהודי מרוקו לארץ ישראל.
נולד במרקש שבמרוקו לזוהרה בת הרב שלמה אסבאג ולרב אלעזר חזן, שכיהן כרב בעיר.
בשנת 1863 (ה'תרכ"ג) הפליג לאלכסנדריה שבמצרים במסע שארך שלושה חודשים, ומשם הפליג ליפו והתיישב בה.
נישא לעיסא בת ימין עקוקה, ולאחר שנפטרה ביפו בשנת ה'תרכ"ו, נישא לפרחה בת הרב יעקב שמול, שהיה ראש החברה קדישא של הקהילה היהודית ביפו.
כיהן כאב בית הדין ביפו וכמנהיג העדה המערבית בעיר עד לשנת 1872 (ה'תרל"ב), ובאותה שנה מונה על ידי הרב יהודה אלקלעי לשמש כחבר הוועד ליישוב ארץ ישראל ביפו. במסגרת תפקידו, פעל רבות לפיתוח היישוב היהודי ביפו ולהעלאת יהודי מרוקו לארץ ישראל.
לאחר מספר שנים ביפו, עבר להתגורר בירושלים, שם מונה לשמש כאב בית דין. בהמשך כיהן בצפת כאב בית דין של העדה הספרדית וכראש הרבנים, למשך כשבע שנים.
לשם הדפסת ספריו התפטר ממשרתו בצפת, ותכנן לנסוע לקושטא שבטורקיה דרך ביירות שבלבנון אולם בדרכו, חלה ונפטר לאחר מספר ימים בצידון ב-7 בספטמבר 1885 (כ"ז באלול ה'תרמ"ה), ונקבר בבית הקברות המקומי.

אתר זה נבנה באמצעות