רבי מרדכי דאנה


רבי מרדכי דאנה מחכמי ורבני הכפר דיר אל קמר בהרי השוף בלבנון, נולד בשנת תק"י (1750 למניינם) לערך, במדינת תוניסיה שבצפון אפריקה. על אביו לא ידוע לנו רבות, רק שנולד גם הוא בצפון אפריקה וייתכן ששמו היה יוסף משום שזהו שם בנו של רבינו.

במהלך השנים עבר יחד עם אביו להתגורר בדיר אל קמר אשר בהר הלבנון, שם גם נפטר ונקבר אביו.

ככל הנראה, במשך הזמן, היה בעכו תקופה מסוימת, משום שבשנת תקל"ה נולד לו בנו יוסף בעכו. לאחר מכן נסע חזרה לדיר אל קמר.

בדיר אל קמר זכה והגיע לגדולות, ובעודו בגיל 27 שנה בלבד, ישב בבית דין יחד עם הגאון הגדול, סבא דמשפטים, רבי יהושפט בירדוגו זצ"ל אב"ד דיר אל קמר, ורבי שלמה הכהן ונמצא חתום עימם על עדות בעניין עגונה בעיר דיר אל קמר יע"א בחודש ניסן התקל"ז (עיין שו"ת גדולת מרדכי גלנטי סי' ט"ו).

רבי מרדכי דאנה נפטר ונקבר בעכו.

אמנם על מהלך חייו של רבינו לא ידוע לנו רבות, אבל אנו יודעים שהעמיד אחריו שושלת מפוארה. בנו ר' יוסף העמיד צאצאים רבים, בניו הם:

מרדכי – נולד בעכו בשנת תקנ"ד, נפטר בביירות בשנת תרנ"ח (בגיל 108).

יצחק – נולד בעכו בשנת תק"ס, נפטר בביירות בשנת תרנ"ב (בגיל 92).

משה – נולד בעכו בשנת תקס"ד.

בנו מיכאל, וביתו בוליסה.

גם לאחר שנים רבות מבני בניו של רבינו זכו ללכת בדרכו של זקנם הגדול ושלושה מצאצי צאצאיו אף ישבו על כס הרבנות בבית הכנסת "משגב לדך" בעי"ת בירות. הלא הם:

רבי יוסף מרדכי דאנה - נינו של רבינו.

רבי חיים בן אליהו דאנה – בן נינו של רבינו.

ורבי חיים בן מרדכי דאנה – נכד נינו של רבינו.
אתר זה נבנה באמצעות