הרב אהרון ידיד הלוי


הרב אהרון ידיד הלוי

רבי אהרון בן משה ידיד הלוי היה תלמיד חכם עצום ורבה הראשי של העיר ביירות. מסופר עליו כי היה ידוע שיש לו קול יפה, שהביא שמחה והשראה לכל מי ששמע אותו. 

ר' אהרון ידיד הלןי נלב"ע בביירות בתאריך כ' אדר שנת תרל"א.

אתר זה נבנה באמצעות