הרב יוסף בן שמואל בן סיניור

רבי יוסף בן שמואל בן סיניור נולד בעיר אזמיר בשנת תקצ"ז. מתלמידי רבי אברהם פלאג'י רב העיר איזמיר. שימש כמורה הוראה בקהילת בוקרשט ולאחר מכן שימש כראב"ד בעיר בירות. בשנת תר"ס נבחר לרב ראשי בעיר איזמיר, ונפטר שם בשנת תרע"ג.


(עיין קובץ תורני "זכור לאברהם" תשנ"א עמוד רל"ט, היוצא לאור ע"י בימ"ד "ישיבת אליהו" - חולון.)

(כמו"כ תודנו נתונה לר' אפרים לוי הי"ו שפתח בפנינו את ארכיון התמונות שברשותו כדי למצוא את תמונה הרב יוסף בן סניור)

הגהה של ר' יוסף בן סניור בכתב ידו בתוך הספר "קול שחל" - מתוך ארכיון ספריית "אוצר אליהו" - חולון


אתר זה נבנה באמצעות