הרב יעקב בוקאעי


הרב יעקב בוקאעי

רבי יעקב בוקאעי זצ"ל מגדולי רבני בירות. בשנת תרי,ב חתום הוא בהסכמה לספר "כנסיה לשם שמים" לרבי מנשה סתהון זצ"ל.

ובשו"ת תעלומות לב ח"ג בקונטרס אגרת שבוקין סימן כ' נכתב "לכבוד מעלת הרבנים ב"ד רבא שבעי"ת בירות יע"א וגובה להם הרב המופלא ראב"ד מקודש אביר יעקב נרו יחל"א.

רבינו נפטר בט' טבת תר"ס. ועל מצבתו נכתב "היום זה יום בצורה כי נפקד ממנו אחד מן הרמתים עלה בסערה השמימה וכו' מר קשישא כבוד מעלת הרב המופלא וכבוד ה' מלא, כמהר"ר יעקב בוקאעי נ"ע.

מדברי תורתו לא ידוע לנו שנשאר בכתובים והנה בספריית "ישיבת אליהו" ישנו הספר "דרך החיים" לרבי רפאל קצין זצ"ל (קושטא תר"ח) ובכריכה של הספר נמצא קטע מחידושו של רבי יעקב בוקאעי.

(עיין קובץ תורני "זכור לאברהם" תשנ"א עמוד ר"מ, היוצא לאור ע"י בימ"ד "ישיבת אליהו" - חולון)

קטע מתוך כתב ידו של ר' יעקב בוקאעי
מתוך ספריית "אוצר אליהו" - חולון
קטע מסוף פנקסו של ר' יעקב בוקאעי בכתב ידו
מתוך ספריית "אוצר אליהו" - חולון

תרגום הקטע הנ"ל מסוף פנקסו של ר' יעקב בוקאעי לכתב עברית "אשכנזי"
מתוך ספריית "אוצר אליהו" - חולון


אתר זה נבנה באמצעות