הרב משה אהרון ידיד הלוי


הרב משה אהרון ידיד הלוי

הרב משה בן הרב אהרון ידיד הלוי היה וכיל חכם באשי בבירות (כלומר היה ממונה מטעם החכם באשי הגדול באיסטנבול, לשמש כחכם באשי של בירות).

 נפטר ביו"ט הראשון של פסח ט"ו ניסן תרע"ז  (7 באפריל 1917). נקבר בבית העלמין היהודי של ביירות.

אתר זה נבנה באמצעות