הרב שם טוב ריינא


הרב שם טוב ריינא

רבי שם טוב ריינא - יליד טבריא, ואחי הרב דוד ריינא.

בהיותו בן ל"ה יצא את עיר מגוריו והתיישב בבירות. שם יסד בית ת"ת ונהלו במשך שנים רבות. חיבר דרושים וחידושי תורה שאחדים מהם נדפסו ב"אהבת עולם". שם נקרא ע"י כותב ההסכמה ר' דוד יוסף פרחי, בשם: "מוהרה"ג החכם השלם והכולל, שם טוב ריינא מעי"ת בירות". 

בהיותו נתין צרפתי הוגלה בימי מלחמת העולם למצרים. 

בבית הת"ת אשר נהל בבירות, חונך דור שלם בדרך התורה והיראה, הלי מיגיע כפו. 

נלב"ע במצרים בשנת תרפ"ה.

לוגו בית הספר "אלאג'תיהד אלאיסראילי" של ר' שם טוב ריינא בכריכת הספר "שבילי עולם" - מתוך ספריית "אוצר אליהו" - חולון.


אתר זה נבנה באמצעות