הרב יוסף רומאנו


ר' יוסף בן ר' חיים רומאנו לא נמצאו פרטים אודותיו רק בהקדמת אחד מספריו הוא חותם "פה העירה מתא צידון יע"א בשנת תקצ"ז".  אביו היה רבי חיים רומאנו ומתוך כתביו הרבים ניכר שהיה גאון מופלא ומחדש עצום בש"ס הלכה ואגדה וחכם מובהק. כל פרי יצירותיו המופלאים עדיין בכ"י במכון ישיבת אהבת שלום תכב"ץ.

 אלו הם חיבוריו: 

א. "דרך יבחר" - על הרמב"ם (והמחבר כותב שחיברו בהיותו בן י"ז).

ב. "אוצרותיו של יוסף" - ילקוט ערכים בסדר א' ב' 

ג. "פני אריה" - על התורה. 

ד. "לב אריה" - שו"ת לד' חלקי השלחן ערוך.

ה. "יד כהה" - על המחנה אפרים.

ו. חיבור על רבינו ירוחם - דרושים וחידושי הש"ס מחיבורים אלה יש רק עלים בודדים.


(עיין ארזי הלבנון {וענונו} חלק ב' עמ' 1035)

אתר זה נבנה באמצעות