הרב יצחק הלוי


הרב יצחק הלוי

הרב יצחק הלוי


מחכמי צידון

נולד בשנת 1882

נפטר בשנת 1918

אתר זה נבנה באמצעות