הרב מרדכי מעתוק הלוי


הרב מרדכי מעתוק הלוי

הרב מרדכי מעתוק הלוי


רבה הראשי של צידון

נפטר באלכסנדריה ג' תשרי תרצ"ב 

14 ספטמבר 1931


[תמונת השער, מתוך ארכיון ספריית ג'וזף ואדוניס]

מצבת קבורתו של רבי מרדכי מעתוק הלוי בעוב"י אלכסנדריה של מצרים. (תודתינו נתונה להרה"ג רבי אברהם דיין שליט"א רבה של ליוורנו, אשר צילם את התמונה במיוחד בעבורנו בביקורו באלכסנדריה בשנת תשע"ט)

אתר זה נבנה באמצעות