הרב מרדכי מעתוק הלוי


הרב מרדכי מעתוק הלוי

הרב מרדכי מעתוק הלוי


רבה הראשי של צידון

נפטר באלכסנדריה ג' תשרי תרצ"ב 

14 ספטמבר 1931

אתר זה נבנה באמצעות