הרב רפאל יוסף ענתבי


הרב רפאל יוסף ענתבי

רבי רפאל יוסף ענתבי רפאל, הוא בנו של חכם יוסף-דוד ענתבי (שהגיע מצפת והתיישב בבירות).

רבי רפאל הדרים מבירות לעיר צידון, חי בה והותיר אחריו כתבי יד רבים מפרי עטו. הוא היה חותם במליצת ראשי תיבות ’הרע“ה אותי‘ [הצעיר רפאל ענתבי] ולכל אשר פנה והלך אחד מספרי אבותיו נתון היה באוצר ספרייתו: ’אוהל ישרים‘ לחכם אברהם ענתבי. ספר זה, שקיבלו מאביו חכם יוסף-דוד ענתבי, אשר הוא קיבלו מאביו שלו היש“ר. ספר זה שקיבלו מדודו מאמצו - חכם אברהם ענתבי – הוא משל ודוגמה לספרים שעברו במשפחה מדור לדור. בראש העמוד שבו חתם: רפאל בן כה“ר י“ד [יוסף-דוד] ענתבי. לפרנסתו היה מורה מטעם כל ישראל חברים [כי“ח] בצידון בלבנון, לאחר מכן הרחיק להִטלטל עד הודו בזמן מלחמת העולם הראשונה ולבסוף חזר לדור בארץ ישראל, בחיפה. גם יהודה אחיו, הגיע בחייו הבוגרים לחיות בחיפה. רבי רפאל ענתבי בן חכם יוסף הותיר אחריו כתבים תורניים שנותרו בכתב יד ונשתמרו בספריות שונות ברחבי העולם.

מתוך הספר "כפורחת עלתה נצה" מאת ד"ר אליעוז ענתבי-חפר, ויצא לאור ע"י המרכז העולמי למורשת יהדות ארם-צובא (חלב).

אתר זה נבנה באמצעות